اقبال عزیزی

سمت: نمایندۀ ویژۀ فروش هورامان‌هانی در تهران و مدیر مذاکرات هورامان‌هانی با برخی از مراکز علمی و فرهنگی

تحصیلات: دانش‌آموختۀ کارشناسی در رشتۀ حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد در رشتۀ زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تهران

شمارۀ تماس: 0876-517-0918

جهت آشنایی بیشتر با آقای عزیزی، به زودی رزومۀ ایشان در این صفحه بارگذاری خواهد شد.

| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |