آقای اقبال عزیزی، همکار و عضو تیم استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی، به عنوان نمایندۀ ویژۀ بازاریابی این مجموعه در تهران فعالیت‌ می‌کند. ایشان دانش‌آموختۀ حقوق و دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب در دانشگاه تهران هستند و در این اثر خود، با همکاری دکتر عبدالله رسول‌نژاد ـ عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان ـ کتاب «الرد علی النحاة» را به فارسی برگردانده‌اند. اثر ایشان به وسیلۀ انتشارات علمی دانشگاه کردستان در پاییز 1399 به چاپ رسیده است.

این دومین اثر اعضای تیم هورامان‌هانی است که در سال 1399 به چاپ می‌رسد. پیش از این، کتاب «سفرنامۀ مکه از یک عالم کردی دورۀ قاجاری»، اثر تصحیحی سید سعید حسینی، بنیان‌گذار هورامان‌هانی، به وسیلۀ انتشارات کردستان در بهار 1399 به چاپ رسیده بود.

استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی چاپ این کتاب را به همکار خود تبریک می‌گوید و برای آقای عزیزی در دانش‌اندوزی و فعالیت تأثیرگذار در زمینۀ دانشگاهی، آرزوی موفقیت روزافزون می‌کند.

پی‌نوشت: در این یادداشت می‌توانید دربارۀ ملک الکلام مجدی کردستانی، نگارندۀ سفرنامۀ مکه، بیشتر بخوانید.