ثبت شکایت

در صورتی که مشتریان عزیز از شیوۀ دریافت محصول، یا کیفیت محصول دریافتی، یا چگونگی برخورد مجموعۀ هورامان‌هانی و یا هر آن‌چه که به خدمات این برند مربوط می‌شود، کوچک‌ترین نارضایتی‌ای داشته باشند، می‌توانند آن را از طریق راه‌های ارتباطی که در صفحۀ تماس با ما قرار داده شده‌اند، به مدیریت مجموعه انعکاس دهند و آن را تا حصول نتیجۀ مطلوب پیگیری کنند. مطمئناً ما از انتقادات شما استقبال کرده و کسب رضایت مجموعۀ مشتریان عزیز را وظیفۀ خود خواهیم دانست. از همراهی‌اتان سپاسگزاریم.

| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |