کاربرد منطق فازی در پتانسیل‌سنجی مراتع برای زنبورداری

یکی از اهداف و برنامه‌های استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی در درازمدت، ایجاد بانک اطلاعات زنبورداری کردستان با تمرکز بر منطقۀ هورامان است. امری که مستلزم پایش منطقه به لحاظ جغرافیایی ـ آب‌وهوایی و استخراج داده‌هایی هم‌چون پوشش گیاهی (شامل ترکیب گیاهان شهدزا، جذابیت گیاهان برای زنبورهای عسل و طول دورۀ گل‌دهی آن‌ها)، عوامل فیزیکی و محیطی (نظیر سرعت باد، درجۀ حرارت، فاصله از جاده‌ها و مسیرها، رطوبت نسبی و ارتفاع) و منابع آب و کیفیت آن‌ها می‌شود و مطمئناً نیازمند صرف هزینه و زمان قابل توجهی در چهارچوب یک طرح پژوهشی خواهد بود.

هدف نهایی چنین ایده‌ای، تهیۀ نقشۀ جامع زنبورداری منطقه و تعیین نقاط پرپتانسیل منطقه است؛ امری که نمونۀ آن در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه زابل برای مراتع روستای تمین در شهرستان میرجاوه از استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته و نتیجۀ آن از طریق مقالۀ کاربرد روش منطق فازی جهت بررسی پتانسیل زنبورداری مراتع تمین منتشر شده است. نویسندگان مقاله به منظور دست‌یابی به هدف خود، از منطق فازی استفاده کرده و این ابزار علمی را با توجه به کارایی آن در حل مسایل چندشاخصه به خوبی به کار برده‌اند. با توجه به اهمیت یافته‌های چنین پژوهشی در راستای گسترش زنبورداری اصولی و ارتقای زمینه‌های علمی و بسترهای این صنعت، چنین رویکردی در به‌کارگیری منطق فازی می‌تواند در پژوهش‌های مشابه برای سایر مناطق نیز به کار رود.

پی‌نوشت: منطق فازی از جمله سازوکارهایی است که از دل مهندسی برق و کنترل برآمد و به زودی از طرف دانشمندان و محققان رشته‌های مختلف در عرصه‌های متعدد به کار رفت. آقای سید سعید حسینی ـ بنیان‌گذار استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی ـ نیز، در پروژۀ کارشناسی خود در گرایش سیستم‌های کنترل از مهندسی برق در دانشگاه صنعت نفت، این منطق را برای کنترل برج تقطیر دوجزیی به کار برده است.

| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |