کتاب «راهنمای پرورش زنبور عسل»

در کتاب «راهنمای پرورش زنبور عسل» که حاصل همکاری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی است، در سیزده فصل به مباحثی چون تاریخچۀ زنبورداری؛ ساختمان کندو و لوازم مورد نیاز زنبورداری؛ گونه‌ها و نژادهای زنبور؛ تشریح ساختمان بدن زنبور عسل؛ زیست‌شناسی زنبور عسل؛ پرورش ملکه؛ تغذیۀ زنبور عسل؛ مدیریت زنبورستان؛ آفات و بیماری‌ها؛ زنبورداری ارگانیک؛ گرده‌افشانی گیاهان به وسیلۀ زنبور عسل؛ تولیدات زنبور عسل؛ و نهایتاً نکات کلیدی پرورش زنبور عسل در طی سال، پرداخته شده است.


دانلود کتاب «راهنمای پرورش زنبور عسل»


| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |