کتاب «فرآوری محصولات زنبور عسل»

در کتاب «فرآوری محصولات زنبور عسل»، نوشتۀ محمدرضا بصیری و رسول پرنده ـ که در سال 1387 به وسیلۀ انتشارات موسسۀ آموزش عالی علمی کاربردی جهاد دانشگاهی به چاپ رسیده است ـ در نه فصل به مباحثی چون خصوصیات و فرآوری عسل؛ خصوصیات و فرآوری موم زنبور عسل؛ خصوصیات و فرآوری گردۀ گل؛ خصوصیات و فرآوری ژلۀ رویال؛ خصوصیات و فرآوری زهر زنبور عسل؛ خصوصیات و فرآوری بره‌موم؛ خصوصیات و فرآوری زنبورهای نوزاد و بالغ؛ و نهایتاً روش‌های تولید فرآورده‌های زنبور عسل، پرداخته شده است.


دانلود کتاب «فرآوری محصولات زنبور عسل»| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |