کتاب «اصول اصلاح نژاد زنبور عسل»

کتاب «اصول اصلاح نژاد زنبور عسل» اثر محمدرضا بصیری است که در سال 1386 به وسیلۀ انتشارات موسسۀ آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی به چاپ رسیده است.

دانلود کتاب «اصول اصلاح نژاد زنبور عسل»
| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |