کندوی شگفت‌انگیز فلوهایو

کندوی شگفت‌انگیز و جذابی که به وسیلۀ آن می‌توان بدون زحمتِ آن‌چنان و وارد کردن استرس به زنبورهای عسل، طی فرآیندی جذاب عسل را از کندو برداشت کرد و مسقیماً در ظروف بسته‌بندی قرار داد.با خواندن این یادداشت دربارۀ آن بیشتر بدانید!

| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |