پس از آشنایی جناب آقای سالار محمدی، شهردار محترم سروآباد، با راه‌اندازی یک استارتاپ دانشجویی در زمینۀ عرضۀ اینترنتی محصولات زنبور عسل در سطح شهرستان سروآباد و مریوان، به دعوت ایشان و در تاریخ 23 شهریور 1399، مدیرعامل استارتاپ هورامان‌هانی در دفتر کار جناب آقای محمدی واقع در شهرداری سروآباد حاضر شد.

در این دیدار صمیمی، ضمن معرفی شدن استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی از طرف آقای سید سعید حسینی و بررسی اجمالی پتانسیل‌های زنبورداری در منطقه، دربارۀ راه‌های همکاری استارتاپ هورامان‌هانی و شهرداری سروآباد گفت‌وگو شد و پیشنهاد ساخت المان با محوریت زنبورداری و عسل هورامان در ورودی شهر سروآباد، مورد بحث قرار گرفت.

استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی از حسن نظر جناب آقای محمدی و اظهار لطف ایشان برای پشتیبانی از کسب‌وکار دانشجویی هورامان‌هانی، سپاسگزاری می‌کند و امید دارد که هم‌چنان در راستای فعالیت‌های خدمت‌گزارانه‌اشان به مردم فهیم شهر سروآباد، پیش‌قدم باشند!