با در نظر گرفتن وضعیت آب‌وهوایی و شرایط مراتع هورامان و کردستان، از ابتدا نیز قابل پیش‌بینی بود که در سال 1399، مقدار عسل طبیعی تولیدشده در منطقه بسیار کم خواهد بود. مدیر زنبورستان هورامان‌هانی، ضمن ملاحظۀ این مسأله و به کار بردن تکنیک زندانی کردن ملکۀ زنبور عسل به مدت 21 روز در پایان دهۀ اول تیر (به منظور آن‌که تا سپری شدن این دورۀ 21 روزه، تخم‌گذاری‌های صورت‌گرفته به وسیلۀ ملکه متولد شوند و بنابراین به هنگام برداشت عسل از باقی ماندن تخم‌ها، لاروها و بچه‌های متولدنشده در کادرهای استخراج‌شده جلوگیری شود)، زمان برداشت عسل را اولین روز مرداد ماه تعیین کرد.

با این حال، پس از انجام عملیات شاخون‌تراشی در تاریخ 19 تیر، به هنگام بازدید از کلنی‌ها متوجه شدیم که به دلیل شرایط خاص آب‌وهوایی، برخی از زنبورهای عسل در حال تغذیۀ عسل ذخیره‌شده هستند. از آن‌جا که بیم آن می‌رفت این فرآیند ادامه یابد و زنبورهای عسل اقدام به مصرف تمام ذخیرۀ عسل کلنی‌ها بکنند، زمان از قبل برنامه‌ریزی‌شده برای برداشت عسل تغییر کرد و به 28 تیر ماه انتقال یافت. به همین منظور، تیم برداشت عسل هورامان‌هانی، در تاریخ مورد نظر به محل زنبورستان در مجموعه‌باغات روستای بیساران رفت.

تیم ما در اولین روز سفر به بیساران، با به‌کارگیری چادر، اقدام به برپایی کارگاه موقت استخراج عسل نمود. پس از آن و در روز دوم، با تقسیم کار میان تیم پنج نفره، فرآیند برداشت عسل آغاز شد. در این فرآیند، ابتدا کادرهای دارای ذخیرۀ قابل توجه عسل از کلنی‌ها بیرون آمده و به کارگاه موقت انتقال داده می‌شدند. با به‌کارگیری دستگاه دستی اکستراکتور در کارگاه، نسبت به استخراج عسل ریال از کادرها اقدام شد و پس از آن، پوکه‌ها به درون کلنی‌ها برگشت داده شدند. این فرآیند چهار روز به طول انجامید و نهایتاً در روز پنجشنبه، 2 مرداد 1399 به پایان رسید. پس از آن عسل برداشت‌شده جهت بسته‌بندی مناسب به کارگاه هورامان‌هانی در مریوان منتقل شد.

پی‌نوشت: برای ملاحظۀ تصاویر برگزیدۀ فرآیند برداشت عسل طبیعی از زنبورستان هورامان‌هانی، می‌توانید به بخش گالری مراجعه کنید.