پس از برگزاری کارگروه ارزیابی و داوری طرح و ایدۀ خلاقانۀ هورامان‌هانی در زمینۀ بازاریابی نوآورانۀ محصولات و فرآورده‌های زنبور عسل و توسعۀ فناوری‌های نوین در صنعت زنبورداری، در تاریخ ١٩ آذر ١٣٩٩، با تأیید پارک علم و فناوری کردستان، استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی به عنوان یکی از هسته‌های مرکز رشد جامع واحدهای فناور شهرستان مریوان پذیرفته و شناخته شد.

به این ترتیب، به زودی دفتر هورامان‌هانی در این واحد دایر می‌شود و فعالیت‌های آن در چهارچوب سیاست‌های کلان پارک‌های علم و فناوری به منظور ترویج ایده‌های نوآورانه و فناورانه در حوزۀ زنبورداری و بازاریابی محصولات زنبور عسل ادامه می‌یابد.

استارتاپ دانشجویی هورامان‌هانی از مساعدت‌های مدیریت محترم مرکز رشد جامع شهرستان مریوان، جناب آقای مهندس لهونیان که همواره مشوق تیم ما بوده‌اند و نیز همراهی هیأت داوران که دیدگاه‌های انتقادی و پیشنهادی خود را به منظور بهبود و ارتقای کیفی ایدۀ هورامان‌هانی به خوبی ارایه دادند، سپاسگزاری می‌کند.