از آن‌جا که توسعۀ فناوری‌های نوین زنبورداری به عنوان یکی از اهداف هورامان‌هانی در مرحلۀ جدید فعالیت‌های آن تعریف شده، مهندسی معکوس کندوی جذاب فلوهایو در برنامۀ توسعه‌ای مجموعۀ هورامان‌هانی قرار گرفته است.

تیم هورامان‌هانی تاکنون موفق شده است پس از تحقیق و بررسی‌های فنی، به مدل فناوری اصلی این کندو دست یابد. به این ترتیب می‌توان اعلام کرد که تکنولوژی فلوهایو در اختیار تیم هورامان‌هانی قرار گرفته و در عمل بستر مهندسی معکوس آن فراهم شده است. مجموعۀ هورامان‌هانی اکنون بر آن است تا با در نظر گرفتن جغرافیای مناطق مختلف ایران، فرهنگ زنبورداری مردم آن و ارتقای سطح کاربری کندو، به ویژه در حوزۀ شهری، نسبت به طراحی خلاقانۀ ساختار آن اقدام و در آینده‌ای نزدیک، نمونۀ اولیۀ محصول خود را به صورت اولیه تولید کند تا پس از ارزیابی‌ها و احتمالاً موارد اصلاحی و گام‌های ارتقادهندگی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، محصول خود را همراه با خدماتی چند به جامعۀ نوآموزان و علاقه‌مندان به زنبورداری ارایه دهد.

روند تولید و بومی‌سازی این کندو و فعالیت‌های هورامان‌هانی در این زمینه، به صورت یادداشت‌های زنجیره‌ای در همین بخشِ «تجربیات و رویدادهای کسب‌وکار ما» اطلاع‌رسانی خواهد شد.

پی‌نوشت: تیم هورامان‌هانی موفق به ساخت نسخۀ بومی این کندو شد. می‌توانید در این‌جا خبر آن را بخوانید و در وب‌سایت کندوی آسانا نیز نسبت به خرید آن اقدام کنید.