مرحلۀ دوم ارزیابی ایده‌های شرکت‌کننده در روی‌داد «کاک برکت» به صورت مجازی و به میزبانی استان کردستان در روز دوشنبه 1399/10/29 برگزار شد. در این مرحله که در آن 75 طرح از سه استان کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی حضور داشتند، ایدۀ پیشنهادی هورامان‌هانی با عنوان «توسعۀ صنعت زنبورداری، برندسازی و عرضۀ اینترنتی محصولات زنبور عسل» به عنوان یکی از طرح‌های اشتغال‌زایی نهایی برگزیده شد.

مرحلۀ آخر این روی‌داد، استارتاپ‌ویکندی است که به مدت سه روز، از چهارشنبه 1 تا جمعه 2 بهمن، به میزبانی دانشگاه کردستان برگزار می‌شود. در این استارتاپ‌ویکند، پس از توانمندسازی تیم‌ها و تعیین مدل کسب‌وکار ایده‌ها، روز آخر به ارایۀ حضوری تیم‌ها اختصاص می‌یابد. در نهایت نیز به سه طرح برتر جوایزی اهدا می‌شود و از بقیۀ طرح‌ها نیز حمایت خواهد شد.

هورامان‌هانی امیدوار است در استارتاپ‌ویکند دانشگاه کردستان، ضمن یادگیری کار تیمی و بهره‌مندی از دانش منتورهای عزیز، بتواند ارایۀ کارآمد و مؤثری داشته باشد و از ایدۀ خود به خوبی دفاع کند.

پی‌نوشت: قبلاً در این یادداشت، خبر برگزیده شدن در مرحلۀ اول را اطلاع‌رسانی کرده بودیم.