تولید

گام بلند هورامان‌هانی برای مهندسی معکوس کندوی فلوهایو

/reverse-engineering-of-flowhive

دست‌یابی تیم هورامان‌هانی به مدل مهندسی معکوس فلوهایو و تلاش برای بومی‌سازی آن


| با ما تماس بگیرید |

| با ما تماس بگیرید |

برای ثبت سفارش و کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عسل و زنبورداری با ما تماس بگیرید!
| info@hawramanhoney.ir |
| 0918-777-2012 |